Terapiaa Porissa ja etänä

Askeleita polulla tarjoaa matalan kynnyksen ratkaisukeskeistä terapiaa ja työnohjausta Porissa ja etänä. Lähetettä ei tarvita.


Jos haluat lopettaa itsesi sivuuttamisen ja panostaa omaan hyvinvointiisi, olet oikeassa paikassa.
Terapiassa voit selkiyttää ajatuksiasi ja kokemuksiasi, sekä löytää voimavaroja oman elämäsi polulle.

Ota yhteyttä

Mielen hyvinvointia terapiasta

Harva ihminen selviää tästä elämästä ilman ongelmia ja haasteita. Joskus omalle mutkittelevalle polulle tarvitaan rinnalla kulkijaa ja terapeuttista apua suuntaviivojen etsinnässä ja ajatusten selkiyttämisessä.

Askeleita polulla tarjoaa matalan kynnyksen lyhytkestoista terapiaa Porissa ja etänä ilman lääkärin lähetettä.

Terapian kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Terapia on terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamaa ja vaitiolovelvollisuuden alaista. Terapian viitekehys on ratkaisukeskeinen.

Terapiasta voit saada apua monenlaisiin haasteisiin ja ongelmiin, kuten ahdistuneisuuteen, voimavarojen löytämiseen, omien rajojen asettamiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Kyseessä voi olla huoli omasta jaksamisesta, jokin tietty rajattu ongelma joka vaikuttaa elämänlaatuun tai tarve muutokseen elämässä. Muita tavallisia syitä terapiaan hakeutumiseen voivat olla itsetunto-ongelmat, erilaiset pelot kuten synnytyspelko tai fobia, vaikea tai satuttava ihmissuhde ja siitä toipuminen, neurokirjon haasteet, kuormittuneisuus tai seksuaalisuuden ongelmat.

Jo sen pohtiminen, voisiko terapiasta olla apua, on hyvä syy ottaa yhteyttä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu useimmille ihmisille ja monenlaisiin tilanteisiin.

Terapia ei ole KELA-korvattavaa.

Yleisiä syitä hakeutua lyhytterapiaan:

  • Ahdistuneisuus
  • Kuormittava elämäntilanne
  • Kriisi
  • Ihmissuhdeongelmat tai vuorovaikutuksen haasteet
  • Heikko itsetunto
  • Seksuaalisuuden ongelmat
  • Neuropsykiatriset haasteet arjessa
  • Pelot
Ota yhteyttä

Mitä ratkaisukeskeinen terapia on?

Ratkaisukeskeisyys on ennen kaikkea ajattelupata, jossa katse on suuntautunut paljolti nykyhetkeen ja tulevaan, menneisyyttä kunnioittaen. Terapiatilanne on vuorovaikutuksellinen, asiakasta arvostava ja voimavarakeskeinen. Sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, tai sairauksiin, ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään huomaamaan ihmisen kykyjä, mahdollisuuksia, toiveita ja olemassa olevaa terveyttä. Tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikkaampaa vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Terapiassa on lupa puhua kaikesta, mitä mielessä on.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista matalan kynnyksen keskusteluapua ilman lääkärin lähetettä. Se voi olla myös ennaltaehkäisevää terapeuttista keskustelua. Terapiaan voi tulla yksin, parina tai ryhmässä.

Terapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista. Lyhytterapeuttinen terapiaprosessi saattaa vaihdella muutamasta käynnistä muutamaan kymmeneen käyntikertaan. Toisinaan asiakas kokee saaneensa riittävän hyödyn jo muutaman käynnin aikana. Pääsääntöisesti tapaamisia on kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.

Ota yhteyttä

Työnohjaus

Työnohjaus on tasa-arvoista ja asiakaslähtöistä asiakkaan oman ajatteluprosessin ohjaamista. Suomen työnohjaajat ry määrittelee työnohjauksen olevan ”oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” Työnohjaus on suositeltavaa erityisesti ajatustyötä ja psyykkisesti kuormittavaa työtä tekeville. Työnohjausta voidaan toteuttaa kertaluonteisena tietyn mittaisena prosessina tai työhyvinvointia tukevana pidempään jatkuvana työnohjaussuhteena.

Ota yhteyttä

”Kun ihmiset tulevat vastaanotolle, he tulevat ratkaisun kanssa.

He eivät vain tiedä, että heillä on vastaus mukanaan”

— Milton H. Erickson

Hinnasto

Aika   Hinta
45 min . . . . . . . 60€
60 min . . . . . . . 70 €


Hinnasto voimassa 31.8.2024 asti


Huom! Varattu tapaaminen on peruttava 24h ennen tapaamisen alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitetaan varatun käyntihinnan mukaisesti.

Ota yhteyttä

Kuka?

Olen Annika Saralahti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (80op), ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja sairaanhoitaja AMK.

Sairaanhoidon opinnoissani olen suuntautunut psykiatriseen hoitotyötön.

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja asiakasta arvostava. Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisvaltaisena arvokkaana yksilönä. Ajattelen, että ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Olen erikoistunut satuttavista ja narsistisista ihmissuhteista toipumiseen ja minut löytää narsismin uhrien tuki ry:n terapeuttilistalta.

Muita erikoistumisiani ovat ahdistus- ja uupumusoireet. Lisäksi neuromoninaisuus, erityisesti adhd/add ja autisminkirjo, ovat lähellä sydäntäni.

Työskentelen tarvittaessa englanninkielellä. Viihtyisä vastaanottotilani sijaitsee Porissa. Lisäksi teen etävastaanottoa.

Ratkaisukeskeinen terapeutti. Terapiaa Porissa ja etänä

Ota yhteyttä

Otan asiakkaita vastaan Porin Riihikedossa sekä etänä. Etävastaanotto tapahtuu videon välityksellä Valviran hyväksymällä alustalla, johon saat sähköpostiisi suoran linkin ennen sovitun ajan alkua.

Kysy lisää ja tiedustele vapaita aikoja puhelimitse numerosta (040 671 2588), sähköpostitse (annika@askeleitapolulla.fi) tai käyttämällä alla olevaa yhteydenottolomaketta.

Yhteydenottolomake

Henkilökohtaiset Tietosi

Askeleita polulla instagramissa