Kohti hyvinvointia

Haluatko lopettaa itsesi sivuuttamisen ja panostaa omaan hyvinvointiisi?
Koet ehkä olevasi tienhaarassa oman elämäsi polulla.


Kyseessä voi olla huoli omasta jaksamisestasi, tietty rajattu ongelma tai halu tutustua paremmin omaan itseesi.

Askeleita polulla tarjoaa matalan kynnyksen ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Porissa ja etänä. Lähetettä ei tarvita.

Ota yhteyttä

Mielen hyvinvointia terapiasta

Harva ihminen selviää tästä elämästä ilman ongelmia ja haasteita. Joskus omalle mutkittelevalle polulle tarvitaan rinnallakulkijaa ja terapeuttista apua suuntaviivojen etsinnässä ja ajatusten selkiyttämisessä.

Askeleita polulla tarjoaa matalan kynnyksen lyhytterapiaa ilman lääkärin lähetettä. Terapian kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Terapia on terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamaa ja ehdottoman luottamuksellista.

Terapiasta voit saada apua monenlaisiin haasteisiin ja ongelmiin, kuten ahdistuneisuuteen, voimavarojen löytämiseen, omien rajojen asettamiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Muita tavallisia syitä terapiaan hakeutumiseen voivat olla itsetunto-ongelmat, erilaiset pelot, vaikea tai satuttava ihmissuhde ja siitä toipuminen, neurokirjon haasteet, kuormittuneisuus tai seksuaalisuuden ongelmat.

Jo sen pohtiminen, voisiko terapiasta olla hyötyä, on hyvä syy ottaa yhteyttä.

Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu useimmille ihmisille ja monenlaisiin tilanteisiin.

Työskentelen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin.

Terapia ei ole KELA-korvattavaa.

Yleisiä syitä hakeutua lyhytterapiaan:

  • Ahdistuneisuus
  • Kuormittava elämäntilanne
  • Kriisi
  • Ihmissuhdeongelmat tai vuorovaikutuksen haasteet
  • Heikko itsetunto
  • Seksuaalisuuden ongelmat
  • Neuropsykiatriset haasteet arjessa
  • Pelot

Mitä ratkaisukeskeinen terapia on?

Ratkaisukeskeisyys on ennen kaikkea ajattelupata, jossa katse on suuntautunut paljolti nykyhetkeen ja tulevaan, menneisyyttä kunnioittaen. Terapiatilanne on vuorovaikutuksellinen, asiakasta arvostava ja voimavarakeskeinen. Sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, tai sairauksiin, ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään huomaamaan ihmisen kykyjä, mahdollisuuksia, toiveita ja olemassa olevaa terveyttä. Tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikkaampaa vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Terapiassa on lupa puhua kaikesta, mitä mielessä on.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista matalan kynnyksen keskusteluapua ilman lääkärin lähetettä. Se voi olla myös ennaltaehkäisevää terapeuttista keskustelua. Terapiaan voi tulla yksin, parina tai ryhmässä.

Terapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista. Lyhytterapeuttinen terapiaprosessi saattaa vaihdella muutamasta käynnistä muutamaan kymmeneen käyntikertaan. Toisinaan asiakas kokee saaneensa riittävän hyödyn jo muutaman käynnin aikana. Pääsääntöisesti asiakas käy tapaamisessa kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.

Työnohjaus

Työnohjaus on tasa-arvoista ja asiakaslähtöistä asiakkaan oman ajatteluprosessin ohjaamista. Suomen työnohjaajat ry määrittelee työnohjauksen olevan ”oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” Työnohjaus on suositeltavaa erityisesti ajatustyötä ja psyykkisesti kuormittavaa työtä tekeville. Työnohjausta voidaan toteuttaa kertaluonteisena tietyn mittaisena prosessina tai työhyvinvointia tukevana pidempään jatkuvana työnohjaussuhteena.

Opiskelen parhaillaan ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Tarjoan työnohjausta opintojeni ajan 5/2024 asti -20% hinnoin.

”Kun ihmiset tulevat vastaanotolle, he tulevat ratkaisun kanssa.

He eivät vain tiedä, että heillä on vastaus mukanaan”

— Milton H. Erickson

Hinnasto

Aika Hinta
45 min . . . . . . . 55€
60 min . . . . . . . 65 €


Hinnasto voimassa 31.3.2024 asti.

Yksilötyönohjaus -20%


Huom! Varattu tapaaminen on peruttava 24h ennen tapaamisen alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitetaan varatun käyntihinnan mukaisesti.

Kuka?

Olen Annika Saralahti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (80op) ja sairaanhoitaja AMK. Valmistun ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi keväällä 2024 (65op).

Sairaanhoidon opinnoissani olen suuntautunut psykiatriseen hoitotyötön.

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja asiakasta arvostava. Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisvaltaisena arvokkaana yksilönä. Ajattelen, että ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Olen erikoistunut satuttavista ja narsistisista ihmissuhteista toipumiseen ja minut löytää narsismin uhrien tuki ry:n terapeuttilistalta.

Muita erikoistumisiani ovat ahdistus- sekä uupumusoireet. Lisäksi neuromoninaisuus, erityisesti adhd/add ja autisminkirjo, ovat lähellä sydäntäni. Terapiatilaa on mietitty sisustussuunnittelija Paula Hellbergin avustuksella aistiesteettömyyttä huomioiden.

Työskentelen tarvittaessa englanninkielellä. Vastaanottoa pidän Porissa sekä etänä.

Sijainti ja yhteydenotot

Otan asiakkaita vastaan Riihikedossa Porissa sekä etänä. Etävastaanotto tapahtuu videovälitteisesti Valviran hyväksymällä alustalla, johon saat sähköpostiisi suoran linkin ennen sovitun ajan alkua.

Voit kysyä lisää ja tiedustella vapaita aikoja puhelimitse numerosta 040 671 2588 tai käyttämällä alla olevaa yhteydenottolomaketta.

Yhteydenottolomake

Henkilökohtaiset Tietosi

Askeleita polulla instagramissa