Etsitkö terapeuttia?

Haluat ehkä selkiyttää ajatuksiasi tai koet olevasi tienhaarassa oman elämäsi polulla.

Kyseessä voi olla suurempi tai pienempi kriisi, huoli tai vaikkapa halu tutustua paremmin omaan itseensä.

Terapiaan voit tulla minkä tahansa koetun ongelman tai haasteen kanssa. Lähetettä ei tarvita.

Ota yhteyttä

Kuka?

Olen Annika Saralahti, ratkaisukeskeinen terapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sairaanhoitaja AMK.

Sairaanhoidon opinnoissani olen suuntautunut psykiatriseen hoitotyötön.

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja asiakasta arvostava. Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisvaltaisena arvokkaana yksilönä. Ajattelen, että ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Terapiaopinnoissani olen syventynyt erityisesti narsismin uhrien terapeuttiseen auttamiseen ja tehnyt aiheesta tutkielman.

Työskentelen tarvittaessa englanninkielellä. Vastaanottoa pidän Porissa sekä etänä.

Askeleita Polulla

Harva ihminen selviää tästä elämästä ilman ongelmia ja haasteita. Joskus omalle mutkittelevalle polulle tarvitaan rinnallakulkijaa ja terapeuttista apua suuntaviivojen etsinnässä ja ajatusten selkiyttämisessä.

Terapeuttina tehtäväni on auttaa asiakasta löytämään voimavaroja hänen omalle polulleen, sekä ratkaisuja esille tulleisiin haasteisiin. Uskon, että ratkaisun avaimet ovat jo asiakkaalla itsellään.

Näistä ajatuksista on syntynyt Askeleita polulla.

Työskentelen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin.

Ratkaisukeskeinen Terapia

Ratkaisukeskeinen terapia eroaa muista terapiasuuntauksista pääpiirteittäin siinä, että ongelmapuhetta on varsin vähän. Terapiassa katse on suuntautunut paljolti nykyhetkeen ja tulevaan. Terapiatilanne on vuorovaikutuksellinen, asiakasta kunnioittava ja voimavarakeskeinen. Sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, tai sairauksiin, ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään keskittymään ihmisen kykyihin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja terveyteen. Tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikkaampaa vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Terapiassa on lupa puhua kaikesta, mitä mielessä on.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista matalan kynnyksen keskusteluapua ilman lääkärin lähetettä. Se voi olla myös ennaltaehkäisevää terapeuttista keskustelua. Terapiaan voi tulla yksin, parina tai ryhmässä.

Terapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista. Lyhytterapeuttinen terapiaprosessi saattaa vaihdella muutamasta käynnistä muutamaan kymmeneen käyntikertaan. Toisinaan asiakas kokee saaneensa riittävän hyödyn jo muutaman käynnin aikana. Pääsääntöisesti asiakas käy tapaamisessa kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.

Kenelle?

Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu useimmille ihmisille ja monenlaisiin ongelmiin.

Tässä yleisimpiä syitä tulla vastaanotolle:

  • Oman jaksamisen tukeminen

  • Kriisi

  • Kuormittava elämäntilanne

  • Halu kehittyä ja kasvaa ihmisenä

  • Vuorovaikutukseen liittyvät haasteet
  • Itsetunto-ongelmat
  • Ahdistuneisuus, masennusoireilu
  • Uupumus

Jo sen pohtiminen, voisiko terapiasta olla apua ongelmaasi, on hyvä syy ottaa yhteyttä!

Terapia ei ole KELA-korvattavaa.

”Kun ihmiset tulevat vastaanotolle, he tulevat ratkaisun kanssa.
He eivät vain tiedä, että heillä on vastaus mukanaan”

— Milton H. Erickson

Hinnasto

Aika   Hinta
45 min . . . . . . . 55€
60 min . . . . . . . 65 €


Hinnasto voimassa 31.7.2023 asti.


Huom! Varattu tapaaminen on peruttava 24h ennen tapaamisen alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitetaan varatun käyntihinnan mukaisesti.

Sijainti & Yhteystiedot

Otan asiakkaita vastaan Riihikedossa Porissa sekä etänä. Etävastaanotto tapahtuu videovälitteisesti Valviran hyväksymällä alustalla, johon saat sähköpostiisi suoran linkin ennen sovitun ajan alkua.

Voit tiedustella päivä- sekä iltavastaanottoaikoja puhelimitse numerosta 040 671 2588 tai käyttämällä alla olevaa yhteydenottolomaketta.

Yhteydenottolomake

Henkilökohtaiset Tietosi

Askeleita Polulla Instagramissa